Image

Disclaimer

De informatie op deze website is met grote zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig, onjuist is of fouten kan bevatten. Hoewel Advanced Balance Clinic haar best doet om alle informatie, diensten en producten zo goed en foutloos mogelijk aan te bieden, kan ze niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten, defecte of andere beschadigende consequenties, voortkomend uit het gebruik van deze website.

Advanced Balance Clinic ziet derhalve af van welke aansprakelijkheid dan ook. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, verspreid, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, downloaden naar andere websites, databases of op welke andere manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Advanced Balance Clinic.

Advanced Balance Clinic aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op deze website. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.

Advanced Balance Clinic aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de – al dan niet door derden aangeboden- informatie op deze website. Advanced Balance Clinic behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige internetgebruikers, andere derden of de Algemene Voorwaarden van Advanced Balance Clinic.

Advanced Balance Clinic garandeert niet dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan. Advanced Balance Clinic aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

© 2021 Advanced Balance Clinic, Vaassen

CONTACT

Advanced Balance Clinic
Margreet Kattestaart
Jasmijnstraat 111
8171 AM  Vaassen
Mobiel: +31 (0) 6 40475083

CONNECT