Image

Copyrights

Deze website, en alle teksten en documenten van Advanced Balance Clinic zijn gedeponeerd en vallen automatisch onder de auteursrechten van Advanced Balance Clinic. De gehele website is gedeponeerd bij de BBIE. Niets van deze website of van andere producten en/of documenten van Advanced Balance Clinic mogen worden gekopieerd, verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, elektronische en/of magnetische opslag, cd-i, cd-rom, dvd, of op welke manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Advanced Balance Clinic.

CONTACT

Advanced Balance Clinic
Margreet Kattestaart
Jasmijnstraat 111
8171 AM  Vaassen
Mobiel: +31 (0) 6 40475083

CONNECT