Image

Asyra PRO

Wat is een Asyra PRO systeem?

De Asyra PRO is de nieuwste generatie, volautomatische, bioresonantie. De database bevat meer dan 200.000 frequenties. Door het vasthouden van 2 koperen staven kan het systeem metingen uitvoeren van het gehele lichaam. Het Asyra PRO systeem gebruikt Galvanische huid reacties ter identificatie van stoffen die in het lichaam stress en blokkades veroorzaken.

De stressoren/blokkades kunnen zijn: • Emotioneel • Chemisch • Omgeving • Biologisch • enz. en worden door kleurcoderingen in een overzichtelijk rapport als acute of chronische problemen aangegeven. Deze werkwijze berust op een combinatie van holistische vakgebieden, zoals Biofeedback, Acupunctuur en Homeopathie. Bioresonantie baseert zich op de uitgangspunten van de Bio-elektrische (Frequentie-) Geneeskunde die stelt dat, alle substanties, al dan niet levend, een unieke en meetbare energetische frequentie bezitten.

De Asyra PRO behandeling/Bodyscan

Dit onderzoek geeft een overzicht in kleur met alle bevindingen die aangeven welke zaken (stressoren) buiten het normale bereik liggen en invloed hebben op de gezondheid. Na het meten van de vele groepen worden, groep voor groep, de diepere oorzaken van deze stressoren opgespoord en behandeld.

De items die uit balans zijn kunnen vervolgens behandeld worden door de frequenties direct naar de cliënt over te brengen. De frequenties worden ook door middel van het imprinten van een flesje met vloeistof voor thuis gebruik gereed gemaakt.

Image

Het Asyra PRO systeem behandelt geen ziekten of verstoringen, maar pakt onevenwichtigheden en gevoeligheden in het lichaam aan. Het is als het aanzetten van een schakelaar in het lichaam… om een of andere reden heeft het lichaam een negatieve associatie gecreëerd met bepaalde zaken, die we stressoren noemen. Door de behandeling met de Asyra PRO kan deze associatie veranderen, zodat er geen symptomen meer worden ervaren. Wij zien bij veel cliënten vanaf de eerste behandeling al verbetering.

Disclaimer: De metingen met de Asyra PRO en de daaruit verkregen resultaten worden niet erkend door de reguliere geneeskunde en zijn wetenschappelijk omstreden. Analyse met de Asyra PRO vervangt de door de reguliere geneeskunde erkende diagnostische methoden niet. Wij zijn echter van mening dat de Asyra PRO waardevolle inzichten biedt voor de ontwikkeling van een holistische behandelingsmethode in de praktijk. Deze biologische en filosofische theorie gaat ervan uit dat de levensverschijnselen bepaald worden door de totaliteit van het levende, dat meer is dan de onderdelen samen. De beslissing over het gebruik van de Asyra PRO ligt in elk individueel geval bij de therapeut in het kader van zijn behandeling.

Image

CONTACT

Advanced Balance Clinic
Margreet Kattestaart
Jasmijnstraat 111
8171 AM  Vaassen
Mobiel: +31 (0) 6 40475083

CONNECT